Změkčování vody

Běžně dostupná voda z vodovodu, nebo studny je pro většinu průmyslových aplikací příliš tvrdá. Změkčení je proces, kdy se z vody odstraňují uhličitanové (hydrogenuhličitanové) soli vápníku a hořčíku. Nejjednodušší způsob změkčení vody je iontová výměna. Při změkčení nejprve tvrdá voda protéká ložem složeným z katexové pryskyřice, kde se vápenaté a hořečnaté ionty vymění za ionty sodíku. Jakmile se kapacita katexu vyčerpá, automaticky se spustí regenerace náplně. Regenerace se provádí slanou vodou (solankou). Sodík obsažený v solance vytěsní vápník a hořčík usazený v katexu. Po regeneraci, která trvá řádově 1 až 2 hodiny, je katex opět připraven k použití. Jsme schopni dodat katexové změkčovače pro použití u jednoho ohřívače vody až po velká průmyslová centra se spotřebou desítek kubíků hodinově.

Pro ovládání automatických regenerací u všech centrálních filtrů používáme řídicí ventily značky Clack. Firma Clack Corporation sídlí a své řídicí ventily vyrábí v USA. Současná výrobní řada WS se vyrábí již od roku 2001 a za tu dobu prodělala jen minimum změn. To je důkaz kvality a robustnosti návrhu hydraulické části řídicího ventilu. Elektronická část se samozřejmě postupně vyvíjí a mění, stejně tak jako rostou požadavky zákazníků.

Změkčovače se instalují v provedení simplex - voda protéká jen jednou jednotkou, po vyčerpání kapacity po dobu regenerace voda není změkčená, nebo duplex - kde jsou vedle sebe umístěny dvě jednotky, které se v provozu střídají, proto je voda změkčená bez přerušení.

 

Naše řešení

Dotazník pro vhodný výběr reverzní osmózy