Průmyslové stanice EDI

osmozaEDI - elektrodeionizace je technologie úpravy vody využívající elektrody k ionizaci molekul vody a separuje rozpuštěné ionty (nečistoty). Pro zvýšení efektivity deionizace obsahuje každá EDI jednotka malé množství speciální ionexové pryskyřice. Tato pryskyřice je neustále samovolně regenerována. Někdy lze najít i označení CEDI, nebo C-EDI (continuous electrodeionization) Výsledný produkt (diluát) má velice nízkou vodivost a vysokou rezestivitu (řádově 0,2 až 0,1 μS / cm) tedy 5 až 10 MΩ / cm.

Stanice EDI se dají provozovat samostatně, kde vstupem je již relativně čistá voda (např permeát z reverzní osmózy) nebo jako kompaktní stanice kombinující reverzní osmózu a jednotku EDI. Vstupem je tak předupravená voda z vodovodu a výstupem ultračistá voda s rezistivitou až 10 MΩ / cm. V optimálních podmínkách dosahuje kvalita výstupní vody rezistivity až 18 MΩ / cm. Nejmenší EDI stanice se vyrábějí od 150 l / hod.

 

Použití

  • Farmacie
  • Chemický průmysl
  • Specializované sklárny
  • Výroba velice přesných měřidel
  • Experimentální energetika
  • Biotechnologie
  • Kosmetický průmysl
  • Výroba mikročipů
 
Dotazník pro vhodný výběr reverzní osmózy