Železo, mangan

Železo, mangan
náplňmanganese greensand plus
nominální průtok0,5 až 2,4 m3 / hod.
účinnost odželezněníaž 8 mg / l
účinnost odmanganováníaž 2 mg / l
provedenídělené
simplex, duplex
časové řízení
ZpětMám zájem o bližší informace


Určení

Automatické filtry s náplní manganese greensand plus jsou určeny k odstraňování železa a manganu z vody. Používají se také pro odstraňení sirovodíku, arzenu a radonu

Svojí velikostí a provedením se hodí jak do domácností a bytových domů, tak i do průmysl, nebo jako účinná předúprava vody pro chladící okruhy, sterilizátory a jakékoliv stroje a přístroje, které pro svoji činnost potřebují dodávku vody prosté železa, manganu, nebo pokud voda zapáchá po sirovodíku.

Účinnost odstranění Fe a Mn je více než 90% v případě, že vstupní voda nemá více než 8 mg /l Fe a zároveň voda nemá více než 1 mg /l Mn a pH je vyšší než 7,2; Pokud je ve vodě více než 1 mg /l Mn, je nutné použít zařízení pro zvýšení pH a zajistit optimálně pH 8,5. I tak je maximum 2 mg /l Mn. Účinnost odstranění plynného radonu 222Rn je 60 - 80%.
 

Princip

Manganese greensand plus funguje jako katalyzátor oxidačně redučních reakcí, díky kterým se filtrované rozpuštěné kovy stanou nerozpustnými a vytvoří vločky, nebo šupinky, které se zachytí v náplni. Při zpětném proplachu, který probíhá zcela automaticky se vyplaví do odpadu.

Občas je nutné znovu aktivovat náplň manganistanem draselným.

Provedení

Automatické filtry se vyrábějí buď v provedení simplex (jednoduchá úpravna), nebo duplex (dvojitá úpravna)

Simplexní filtr se skládá jen z jedné reakční nádoby. Po protečení takového množství vody, že je nutná regenerace náplně se řídicí ventil přepne do režimu regenerace. V tento čas teče voda neupravená.

Duplexní filtr se skládá ze dvou reakčních nádob, které se v činnosti střídají, tedy vždy při regeneraci je druhá nádoba v činnosti. Duplexní režim zajišťuje nepřetržitou dodávku upravené vody.

Konstrukce

Pro konstrukci automatických filtrů používáme výhradně značkové komponenty vyrobené z materiálů vhodných pro styk s pitnou vodou.

Všechny velikosti filtrů jsou dělené.

Mám zájem o bližší informace

Dotazník pro vhodný výběr reverzní osmózy