Filtrace specifických látek z vody

V průmyslu i v domácnosti je často nutné odstranit z vody jen nějaký specifický problém. Mezi nejčastější patří velmi tvrdá voda, přebytek železa, manganu, zápach sirovodíku, nebo například nadlimitní množství amonných iontů. Všechny tyto problémy se dají řešit velmi účinně centrálními filtry. Centrální filtr se montuje do prostor, kde vstupuje voda do domu (kotelna, prádelna, apod.) nebo v průmyslu před konkrétní technologii.

Tyto filtry lze navrhnout i pro dvojdomky, činžovní domy, nebo celé paneláky a vyřešit tak problémy s vodou centrálně.

 

Naše řešení

Dotazník pro vhodný výběr reverzní osmózy