Základní typy – výkon do 18l/hod.

Tato zařízení pracují s běžným vodovodním tlakem, který musí být min. 0,3 MPa, maximální 0,8 MPa. V případě nedostatečného vstupního tlaku je instalováno posilovací membránové čerpadlo pro zvýšení tlaku.

Všechny základní typy se skládají z kombinovaného mechanického filtru 20µm s aktivním uhlím, pojistného 1µm filtru, RO membrány a případně iontoměničového dočištění. Všechny typy můžou být osazeny vodoměrem (pro měření spotřeby surové vody a vyprodukované demivody), digitálním konduktometrem, UV lampou, zásobní nádrží, automatickým řízením, mikrobiálním filtrem atd. Podrobnější informace o přídavných zařízeních najdete v sekci Příslušenství.

 

Použití

  • Nemocniční laboratoře OKBH
  • Napájení myček laboratorního skla, umývárny
  • Laboratorní provozy
  • Lékárny
  • Stomatologie
  • Napájení trakčních baterií
  • Různé průmyslové využití s požadavkem na velmi kvalitní demineralizovanou vodu a jiné provozy
 

Naše řešení

Dotazník pro vhodný výběr reverzní osmózy