Pro laboratoře

Přístroje AQUAL jsou určeny pro přípravu vysoce kvalitní demineralizované vody, která se používá pro analytické i technické účely. K výrobě není potřeba elektrická energie (úprava pouze tlakem vstupní vody - náhrada elektrodestilace) a náklady na výrobu 1 litru vysoce kvalitní demineralizované vody jsou výrazně nižší než u jiných systémů úpravy vody.

Všechny typy přístrojů se skládají z filtrů, které slouží k odstranění hrubých a jemných mechanických nečistot a k dechloraci, reverzně osmotického modulu, který vodu zbavuje podstatné části rozpuštěných minerálních solí a ostatních příměsí minimálně na 96 % vůči vstupní vodě.

Přístroje typové řady začínající 2., např. 25 je možné doplnit dočišťovacím stupňem o objemu iontoměničové pryskyřice minimálně 7 litrů. Nazýváme je DEMIKOLONOU. U těchto DEMIKOLON je největší výhodou (vzhledem k velkému obsahu iontoměničové náplně) její dlouhá životnost, z čehož plynou minimální nároky na obsluhu. Výsledná vodivost je menší než 1μS/cm-1 .

Požadavky na kvalitu vstupní vody

Vstupní tlak 0,3 - 0,8 MPa
Teplota vstupní vody 5 - 35 °C
Maximální celková tvrdost 1,7 mmol/l
Maximální obsah železa 0,15 mg/l
Obsah aktivního chlóru max. 1 ppm
Celkový obsah rozpustných látek max. 1 gr/l
Specifická elektrická vodivost max. 900 μS/cm -1
pH 5 - 9


V případě, že parametry vstupní vody neodpovídají výše uvedeným hodnotám, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme a doporučíme vhodnou předúpravu.

Dotazník pro vhodný výběr reverzní osmózy