Odstranění železa + manganu

Železo, nebo mangan ve vodě patří mezi vážné problémy v domácnosti. I mírný přebytek železa ve vodě vadí při praní i vaření a v kombinaci s manganem činí vodu často zcela nepoužitelnou.
Malé množství železa, je-li v mechanické podobě lze odfiltrovat jemným filtrem, ale rozpuštěné železo se dá odstranit jen složitější technologií.

Pro návrh optimálního přístroje na odstranění železa je potřeba vždy znát rozbor zejména veličin: železo, mangan, celková tvrdost, pH a amonné ionty.

 

Naše řešení